Klassetrivsel.no utvikles, drives og markedsføres av lærere

 
 

 
Lars

 

Lars du Jardin Nielsen 

 

Jeg er utdannet folkeskolelærer og har undervist 19 år i den dansk folkeskolen. Jeg har vært konsulent i Ry kommune i 3 år og har arrangert kurs og utviklingsprosjekter for skolene i kommunen. Dessuten har jeg undervist på Silkeborg Lærerseminarium, og jeg har jobbet med etterutdanningskurs til lærere.

 
 

 
Tanja

 

Tanja Lang Flaaten

 

Jeg er utdannet grunnskolelærer og har primært undervist elever på ungdomstrinnene i den danske folkeskolen. Jeg er født og oppvokst i Norge, men flyttet til Danmark med familien mens jeg gikk på videregående. Opprinnelig er jeg utdannet eksportingeniør, og jeg har jobbet 9 år i danske og internasjonale IT-selskaper.